K i d s Education

Creativity Innovation

მიკროსკოპი ბუნების მოყვარულებისა და მკვლევარებისთვის

 
GEL423.53
4-635312
გაყიდვაშია
+
იდეალური მიკროსკოპის პრინციპის გაცნობისთვის. პატარებს შეუძლიათ გამოიკვლიონ თვალით უხილავი არსებები და ობიექტები.